Prekovremeni rad

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prekovremeni rad

Prekovremenim radom ne može se smatrati rad u vrijeme obaveznog odmora u toku dnevnog rada u trajanju od najmanje 30 minuta, propisanog članom 59. Zakona o radu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)