Preinačenje tužbe

PROCESNO PRAVO

Preinačenje tužbe

Sud može dozvoliti preinačenje tužbe i kad se tuženi tome protivi, ako smatra da bi to bilo celishodno za konačno rešenje odnosa među strankama i ako oceni da postupak po preinačenoj tužbi neće znatno produžiti trajanje parnice.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)