Pravo okrivljenog da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i iznese svoju odbranu

PREKRŠAJNO PRAVO

Pravo okrivljenog da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i iznese svoju odbranu

Pre donošenja odluke okrivljenom se mora dati mogućnost da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve činjenice i dokaze koji mu idu u korist, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)