Pravo na naknadu štete zbog ljekarske greške

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na naknadu štete zbog ljekarske greške

Pravo na naknadu štete zbog ljekarske greške povlači samo gruba ljekarska greška koja znači zanemarivanje dijagnostičkih i terapijskih pravila koja se moraju uvijek poštovati.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)