Poništaj prvostepenog rešenja i vraćanje predmeta prvostepenom organu na ponovni postupak

UPRAVNO PRAVO

Poništaj prvostepenog rešenja i vraćanje predmeta prvostepenom organu na ponovni postupak

Ako drugostepeni organ nađe da su u prvostepenom postupku činjenice nepotpuno i pogrešno utvrđene, odnosno da se nije vodilo računa o pravilima postupka koja su od uticaja na rešenje stvari, poništiće prvostepeno rešenje i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak, ukoliko smatra da će prvostepeni organ lakše i brže otkloniti te nedostatke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)