Otkup stana

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Otkup stana

Nije prekršeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, niti pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine, budući da iz obrazloženja odluka slijedi kako je tadašnje Federalno ministarstvo odbrane, kao apelanticin organ, za predmetni stan zaključilo kupoprodajni ugovor sa zainteresovanim licem, koje se na osnovu tog ugovora upisalo kao vlasnik predmetnog stana. Zato, nije bilo osnova za ispitivanje zakonitosti odluke Komisije, u kojoj Ustavni sud ne nalazi bilo kakvu proizvoljnost u vezi s utvrđenim činjeničnim stanjem i primjenom materijalnog prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)