Oštećenje poverioca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Oštećenje poverioca

Kada je okrivljeni kao vlasnik STR poslovao sa oštećenim preduzećem jednu godinu, preuzimao robu, istu plaćao, a potom je onemogućen u plaćanju jer je oštećeni pustio menicu, tada nema dokaza da je okrivljeni preduzeo radnje koje predstavljaju elemente krivičnog dela oštećenje poverioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)