Održavanje ličnih odnosa u meri koja štiti interes deteta

PORODIČNO PRAVO

Održavanje ličnih odnosa u meri koja štiti interes deteta

Kod zahteva jednog roditelja za izmenu modela održavanja ličnih odnosa sa detetom, nema mesta određivanju da ono naizmenično po nedelju dana boravi kod oba roditelja, kada je pravnosnažnom presudom odlučeno da samo jedan od njih samostalno vrši roditeljsko pravo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)