Odlučivanje o zahtevu za naknadu troškova upravnog postupka

UPRAVNO PRAVO

Odlučivanje o zahtevu za naknadu troškova upravnog postupka

Drugostepeni organ koji uvaži žalbu i predmet vrati prvostepenom organu na ponovni postupak, nije ovlašćen da odlučuje o zahtevu za naknadu troška za pravno zastupanje u postupku po žalbi od strane advokata.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)