Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda budući da su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentovano obrazloženje u pogledu izvedenih dokaza i njihove pravne valjanosti, odnosno zašto su iskazima svjedoka koji su dobili imunitet i svjedoka koji je zaključio sporazum o priznanju krivice poklonili vjeru, kao i o tome zašto su izveli zaključak da je apelant počinio krivična djela za koja je osuđen. U vezi s tim, nije ostalo niti jedno nerazjašnjeno pitanje u smislu principa in dubio pro reo, uz jasne i argumentovane razloge, pri čemu nema elemenata koji bi ukazivali na proizvoljnu primjenu materijalnog prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)