Neosnovano isticanje novih činjenica u žalbi

PROCESNO PRAVO

Neosnovano isticanje novih činjenica u žalbi

Kada u prvostepenom postupku tuženi nije sporio svoju odgovornost za štetu pričinjenu tužiocu, niti je ukazao na činjenicu da je fizičkom sukobu parničnih stranaka prethodila verbalna rasprava i da se postavlja pitanje doprinosa tužioca, tuženi ne može sa uspehom isticati ovu činjenicu u žalbi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)