Naknada za punomoćnika iz ugovora o zastupanju

PROCESNO PRAVO

Naknada za punomoćnika iz ugovora o zastupanju

Sporazum u pogledu prava punomoćnika da, pored nagrade čija je visina utvrđena tarifom, ugovori nagradu u drugačijem iznosu, mora biti zaključen u pismenoj formi, kojim će se odrediti i predmet i vrednost spora i uslovi primene sporazuma.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)