Naknada za korišćenje fonograma i na njima zabeležnih interpretacija

AUTORSKO PRAVO

Naknada za korišćenje fonograma i na njima zabeležnih interpretacija

Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnog prava je aktivno legitimisana da u svoje ime, a za račun nosilaca srodnih prava, odnosno proizvođača fonograma i interpretatora naplaćuje naknadu za korišćenje fonograma i na njima zabeležnih interpretacija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)