Mesna nadležnost suda za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost suda za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti

Za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti, sporovima zbog smetanja državine na nepokretnosti, kao i u sporovima iz zakupnih odnosa na nepokretnosti, isključivo je mesno nadležan sud na čijem području se nalazi nepokretnost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)