Legitimna očekivanja naslednika u postupku vraćanja oduzete imovine i obeštećenja

UDK: 347.65(497.11)
347.232(497.11)
338.246.025.88(497.11)

LEGITIMNA OČEKIVANJA NASLEDNIKA U POSTUPKU VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Donošenjem Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, država Srbija je preuzela obavezu da se u najvećoj mogućoj meri otklone ozbiljne nezakonitosti učinjene posle 9. marta 1945. godine primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji kao i drugih propisa o podržavljenju oduzete imovine od fizičkih i određenih pravnih lica i prenete u opštenarodnu, državnu, društvenu i zadružnu svojinu. Nabrojan je 41 propis primenom kojih je imovina promenila titulara, a oblik ostvarenja prava je najpre u naturalnom obliku ako je to moguće ili obeštećenje u vidu državnih obveznica RS i u novcu. Čini se da nije najsrećnije rešeno pitanje kome se imovina vraća u slučaju smrti lica kome je oduzeta i do kog stepena. Zakonskim rešenjem iz člana 5. ovog zakona je ovo pitanje rešeno drugačije u odnosu na Zakon o nasleđivanju, kao sistemski zakon u oblasti nasleđivanja.

Ključne reči: vraćanje imovine i obeštećenje, nasleđivanje, zakonski naslednici, pravo predstavljanja, legitimna očekivanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)