Kamata na utvrđenu neprijavljenu obavezu poreza na dodatu vrednost

UPRAVNO PRAVO

Kamata na utvrđenu neprijavljenu obavezu poreza na dodatu vrednost

Pri obračunu kamate na utvrđenu neprijavljenu obavezu poreza na dodatu vrednost, u dispozitivu rešenja mora biti navedeno na koji iznos duga, odnosno na koji iznos neprijavljene obaveze je obračunata kamata i za koji period docnje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)