Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u srednjoj školi može imati dramatične oblike i dovesti do teških posledica ne samo za učesnike nasilja (žrtvu, nasilnika), porodicu, razred, školu, nego i za celokupno društvo. Zato je za prevenciju i tretman vršnjačkog nasilja na starijem uzrastu potrebno mnogo stručnog znanja, veštine i strpljenja.
Nasilje u srednjoj školi koje postaje ozbiljan i urgentni društveni problem, mora se rešavati planski i sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, centara za socijalni rad, policije, sudstva, NVO, pa do skupštine i vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, oblike, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja učenika u srednjoškolskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima i osoblju škole (direktoru, nastavnicima, razrednim starešinama, stručnim saradnicima, psiholozima, pedagozima, obezbeđenju, spremačicama itd.) u prepoznavanju različitih vrsta nasilja (verbalnog, fizičkog, seksualnog i posebno, nasilja na društvenim mrežama) i u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako nenasilno rešavati sukobe, šta raditi sa nasilnikom, a šta sa žrtvom itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju bezbedno, dobro, prihvaćeno i prijatno.
Kroz predavanje i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju teorijskim znanjem o psihološkoj prirodi, uzrocima i problemima nasilničkog ponašanja, ali i praktičnim veštinama (socijalne veštine kao što su uspešna komunikacija, preusmeravanje agresivnosti, kontrola besa, razvoj emocionalne inteligencije, empatije, rešavanja sukoba medijacijom) kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Uloga porodice, naročito roditelja i stila vaspitanja u formiranju nasilnih obrazaca ponašanja?
> Koliko društvena sredina, posebno mediji, utiču na porast vršnjačkog nasilja u srednjoj školi? 
> ​
Kako razlikovati vršnjačke sukobe i pseudoagresiju od vršnjačkog nasilja?
> ​Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> ​
Zašto su neki učenici često skloni nasilju, koji su njihovi motivi i ciljevi?
Zašto vršnjaci koji posmatraju nasilje ne nastoje da spreče nasilje, pa ga čak nekada i podstiču, nenamerno (snimanje mobilnim telefonom) ili namerno (bodrenjem nasilnika)? 
Da li nulta tolerancija na nasilje znači suzbijanje svake agresovnosti učenika?
Da li se strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u srednjoj školi najprimerenije i najdelotvornije?
> Kojom vrstom tretmana se može izmeniti nasilnički obrazac ponašanja i stavovi prema nasilju?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 16. decembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.