Deoba isplatom udela

STVARNO PRAVO

Deoba isplatom udela

Kada nepokretnost koja je predmet deobe u vanparničnom postupku, nije fizički deljiva prema suvlasničkim udelima deobara, sud može dosuditi nepokretnosti jednom deobaru uz obavezu da drugom deobaru isplati novčanu protivvrednost njegovog udela, samo ako o tome postoji sporazum deobara.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)