Category Archives for "09"

Pritvor podnosioca predstavke povredio pravo na slobodu – Presuda u slučaju Epple protiv Nemačke

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Pritvor podnosioca predstavke povredio pravo na slobodu

Presuda u slučaju
Epple protiv Nemačke1)

(Predstavka br. 77909/01), 24. mart 2005.

1. Činjenično stanje
Podnosilac predstavke, Ulrich Epple, nemački je državljanin rođen 1970. godine i živi u Nemačkoj.
Na ostrvu Lindau je 18. jula 1997. godine održan folk-festival. Sedmi Lindau dan haosa je takođe zakazan za isti datum, ali je zabranjen zbog opasnosti po javnu bezbednost i red.
Policija je oko 18.00 h zahtevala od podnosioca predstavke da napusti mesto održavanja festivala, ali je on to odbio. Na osnovu tog odbijanja, njegovog pankerskog izgleda i činjenice da je u policijskoj bazi podataka nađeno da je već prisustvovao Danima haosa i u Lindauu i u drugim gradovima, policija mu je naložila da napusti ostrvo i da se ne vrati do kraja vikenda. Podnosilac predstavke je odbio i odveden je u policijsku stanicu gde je zadržan do 13.45 h sledećeg dana.
Nemački sudovi su utvrdili da je lišenje slobode bilo zakonito.