Category Archives for "09"

Koji su uslovi za stupanje na rad, odnosno radno angažovanje stranaca, posebno kad je reč o licima koja su već radila kada je stupio na snagu Zakon o zapošljavanju stranaca?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Koji su uslovi za stupanje na rad, odnosno radno angažovanje stranaca, posebno kad je reč o licima koja su već radila kada je stupio na snagu Zakon o zapošljavanju stranaca?