Category Archives for "07-08"

Nakon što je u odsustvu osuđen za ratne zločine, optuženi je trebalo da ima stvarnu mogućnost obnove postupka – Presuda u slučaju Sanader protiv Hrvatske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Nakon što je u odsustvu osuđen za ratne zločine, optuženi je trebalo da ima stvarnu mogućnost obnove postupka

Presuda u slučaju Sanader protiv Hrvatske1)

(Predstavka br. 66408/12)
10. februar 2015.

1. Osnovne činjenice
Podnosilac predstavke Mile Sanader je državljanin Hrvatske i Srbije. U novembru 1991. godine policijska uprava u Sisku podnela je protiv njega krivičnu prijavu u kojoj je navedeno da je on bio član jedne srpske paravojne grupe koja je streljala 27 ratnih zarobljenika.