Category Archives for "11"

Krivična sankcija prema novinaru tuženom zbog klevete – Presuda Veća u slučaju Bodrožić protiv Srbije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Krivična sankcija prema novinaru tuženom zbog klevete

Presuda Veća u slučaju Bodrožić protiv Srbije1)

(Predstavka br. 32550/05)
23. jun 2009.

1. Osnovne činjenice
Podnosilac predstavke Željko Bodrožić rođen je 1970. godine i živi u Kikindi, u Srbiji.
Podnosilac predstavke je novinar i član je jedne političke stranke. U vreme spornih događaja bio je i urednik lokalnog nedeljnika Kikindske.