Category Archives for "10"

Plaćanje doprinosa za izdržavanje djeteta

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Plaćanje doprinosa za izdržavanje djeteta

Obaveza roditelja na plaćanje doprinosa za izdržavanje djeteta nastaje od dana podnošenja zahtjeva za izdržavanje, pa dijete ne može da traži isplatu na ime izdržavanja za period unazad prije podnošenja tužbe za izdržavanje, već naknadu tih troškova može tražiti samo lice koje je snosilo troškove izdržavanja.

Obaveza plaćanja autoru naknade za korišćenje i javno saopštavanje muzičkih djela

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Obaveza plaćanja autoru naknade za korišćenje i javno saopštavanje muzičkih djela

Obaveza plaćanja autoru naknade za korišćenje i javno saopštavanje muzičkih djela sa repertoara autora, putem sredstava za mehaničku reprodukciju, postoji po zakonu i onda kada ugovor iz člana 165. Zakona o autorskim i srodnim pravima nije zaključen.