Category Archives for "10"

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Da li zaposleni, pored zahteva da mu se zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa isplati naknada štete u iznosu od najviše 18 zarada, zato što je odustao od vraćanja na rad, može postaviti i zahtev da mu se isplati naknada štete u visini izgubljene zarade za čitav period vođenja spora, koja u sebi sadrži i pripadajući porez i iznos na ime doprinosa za penzijsko osiguranje?
(A. K. Valjevo)