Category Archives for "Šalter urednika"

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Da li je nosilac javne funkcije u sukobu interesa samo kad obavlja drugu javnu funkciju, ili i u još nekim situacijama, odnosno prilikama?
(Z. K. Beograd)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Brak je zaključen izvan Srbije u njenoj ambasadi, ali pred licem čije ime i prezime nije u svojstvu matičara deponovano kod nadležnog organa u zemlji, pa nije mogla da se obavi njegova legalizacija. Preporučeno je da se brak najpre razvede a potom ponovo zaključi pred matičarem u Srbiji. Da li je to rešenje problema?
(N. N. Beograd)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Da li ima značaja okolnost da zaposleni na privremenim i povremenim poslovima nastavi da radi deset dana nakon isteka ugovora o obavljanju tih poslova?
(E. S. Novi Sad)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Nije mi jasna odredba člana 63. stav 1. Zakona o radu, u delu koji se odnosi na izmenu smena “tokom određenog perioda dana ili nedelja”. Kako je treba razumeti?
(S. Š. Šabac)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Da li se radno iskustvo stečeno u sudu tokom pripravničkog volonterskog staža, a koje je priznato kao uslov za polaganje pravosudnog ispita u smislu člana 2. Zakona o pravosudnom ispitu, može uračunati u radno iskustvo potrebno za sticanje zvanja samostalnog savetnika u smislu člana 37. Zakona o državnim službenicima, odnosno da li je tumačenje pojma radnog iskustva izjednačeno u oba navedena zakona?
(R. Z. Subotica)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Kako se utvrđuje broj članova sindikalne organizacije prema ukupnom broju zaposlenih kod poslodavca, kao uslov za priznavanje svojstva reprezentativnosti, i kako na taj uslov utiče okolnost da ima članova koji ne plaćaju članarinu? Pitanje se postavlja povodom gubitka reprezentativnosti Policijskog sindikata Srbije u nedavno okončanom postupku preispitivanja tog svojstva.
(E. S. Beograd)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Da li u izreci rešenja kojim se izriče disciplinska mera premeštaja na radno mesto u neposredno niže zvanje iz člana 145. stav 2. tačka 4. Zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, to mesto mora biti precizno određeno ili će ga rukovodilac organa svojim pojedinačnim aktom odrediti u skladu sa izrečenom disciplinskom merom?
(K. S. Novi Sad)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Da li se posle zaključenog ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa, radnik može naći u radnom odnosu bez zaključivanja ugovora o radu?
(E. S. Beograd)

1 2 3 6