VEBINAR: Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja - aktuelna pitanja sa primerima iz prakse i primena Zakona o opštem upravnom postupku

Prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada regulisana su opštim i posebnim zakonima. Zbog velikog broja zakona koji regulišu radnopravni status zaposlenih, često se pojavljuju nedoumice u primeni.

Postoje mnoga nerešena pitanja vezana za uslove za prijem u radni odnos, postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme, te prestanak ugovora o radu.

Aktuelna pitanja su i status pripravnika, specifičnost radnog odnosa nastavnika verske nastave, pedagoškog i andagoškog asistenta, ugovor o izvođenju nastave, kaznene odredbe.

Takođe, sporna je i primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Teme i predavači:

- Uslovi za prijem u radni odnos (obrazovanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, sekretara)
- Uslov za rad (licenca za nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, sekretara)
- Zasnivanje radnog odnosa, odnosno postupak prijema u radni odnos (preuzimanje sa liste, preuzimanje koje nije sa liste, na osnovu konkursa)
- Radni odnos na neodređeno vreme (postupak prijema)
- Radni odnos na određeno vreme (način prijema, trajanje radnog odnosa na određeno vreme)
- Status pripravnika
- Specifičnosti radnog odnosa nastavnika verske nastave, pedagoškog i andragoškog asistenta
- Ugovor o izvođenju nastave
- Prestanak radnog odnosa
- Kaznene odredbe

predavač: Biljana Antić, dipl. pravnik

Primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
- Upravni postupak
- Upravna stvar
- Supsidijarna i shodna primena drugog zakona
- Zasnivanje radnog odnosa 
(rešenje da niko nije izabran, rešenje o izboru kandidata i rešenje direktora po žalbi)
- Obavezni sastavni delovi rešenja
- Dostavljanje i konačnost rešenja 

predavač: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji

Održavanje vebinara:

- 25. januar 2021, od 10h do 14h
- on-line putem Zoom aplikacije
Satnica:
10h - 11h : prvo predavanje
11h - 11.30h : pitanja i odgovori prvog predavača
11.30h - 12h : pauza
12h - 13h : drugo predavanje
13h - 13.30h : pitanja i odgovori drugog predavača
13.30h - 14h : pitanja i odgovori oba predavača

Cena kotizacije po vebinaru je 4.990,00 + PDV.
*Za prijavu većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih seminara odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Napomena: Mole se učesnici da blagovremeno dostave svoja pitanja za predavače.
Postoji mogućnost organizacije vebinara i u popodnevnim časovima, ukoliko ima dovoljan broj zainteresovanih, te Vas molimo da nas o tome obavestite.