Tradicionalna prolećna savetovanja ove godine u Beogradu!

I savetovanje - Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni
(8 - 10. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)

II savetovanje - ​Upravni postupak i upravni spor iz ugla sudske prakse
(20 - 22. maj 2019. godine, hotel Tulip Inn Putnik, Beograd)

* Opšti i posebni propisi o radu i statusni problemi službenika, nameštenika i funkcionera
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi u primeni opštih propisa o: zasnivanju radnog odnosa, zaključenju i izmeni ugovora o radu, radu na neodređeno i određeno vreme i vrstama radnog odnosa

- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: zaštiti na radu, zaradama, naknadama zaradi i drugim primanjima, kao i naknadi štete prouzrokovane na radu
-Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Problemi u primeni propisa o preobražaju: rada na određeno u rad na neodređeno vreme; rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu; rada nameštenika u rad službenika
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Problemi o primeni opštih propisa o: radnom vremenu, odmorima, odsustvima i položaja zaposlenih u slučaju promene poslodavca
- Milan Ivošević, advokat

* Problemi u primeni opštih propisa o: disciplinskoj odgovornosti, udaljenju sa rada, prestanku radnog odnosa i pravnim posledicama nezakonitog prestanka rada
- Prof. dr Zoran Ivošević

* Rešavanje problema putem mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
- Bojana Stanić, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

* Problemi u primeni propisa o rešavanju radnih sporova pred sudovima opšte nadležnosti
- Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

* Odlučivanje žalbenih komisija kao kolektivnih organa
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Da li bi Upravni sud, pored poništavanja rešenja o prestanku radnog odnosa, mogao odlučivati i o vraćanju službenika na rad i naknadi štete zbog izostalih primanja?
- Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu

* Funkcionisanje i pravci razvoja upravnog sudstva u Republici Srbiji
- Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda

* E-uprave i E-sud (stanje i pravci razvoje)
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

* Primena načela zakonitosti i predvidivosti u upravnom postupku
- Vesna Čogurić, sudija Upravnog suda

* Troškovi upravnog postupka i upravnog spora
- Mira Stević Kapus, sudija Upravnog suda

* Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku
- Tomislav Medved, sudija Upravnog suda

* Primena Zakona o opštem upravnom postupku u postupcima inspekcijskog nadzora
- Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

* Pravo pravnih sledbenika na vraćanje oduzete imovine i obeštećenje
- Dušanka Marjanović, sudija Upravnog suda u penziji

* Poništavanje rešenja o izuzimanju gradskog građevinskog zemljišta
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

* Zaštita podataka o ličnosti
- Sandra Paunović, sudija Upravnog suda                                                                 

* Materijalno-pravni aspekti prava na azil u Republici Srbiji
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu                                     

​*Povreda prava na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu
- Gordana Bogdanović, sudija Upravnog suda

* Prikaz Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
- Snežana Petrović, savetnik Upravnog suda       

* Sudska praksa u primeni novog ZUP-a
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda