Spor iz oblasti autorskih i srodnih prava

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Spor iz oblasti autorskih i srodnih prava

Zakonom o autorskim i srodnim pravima je predviđeno da postojanje kolektivnog spora nije smetnja za vođenje i okončanje individualnih sporova između organizacije i pojedinačnih korisnika o naplati dospjelih naknada.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)