Pravo na porodični život

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na porodični život

Nema povrede prava na porodični život iz člana II/3f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer u konkretnom slučaju postoji proporcionalnost između zaštite zakonitog cilja koji se tiče zaštite javnog poretka i nacionalne bezbjednosti BiH, s jedne strane i, s druge strane, zaštite apelantovog prava na porodični život.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)