Pod kojim se uslovima vrši preračunavanje penzije, kad korisnik po penzionisanju zasnuje radni odnos ili obavlja samostalnu delatnost?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Pod kojim se uslovima vrši preračunavanje penzije, kad korisnik po penzionisanju zasnuje radni odnos ili obavlja samostalnu delatnost?

Odredbom člana 257. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (”Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 75/14) propisano je da korisniku penzije, kome je visina penzije određena po propisima koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji je nakon ostvarivanja prava na starosnu penziju bio zaposlen ili obavljao samostalnu delatnost u trajanju najmanje od godinu dana, visina penzije se ponovo određuje tako što se nominalni iznos penzije svodi na lične bodove. Svođenje se vrši tako što se iznos penzije na dan podnošenja zahteva deli sa usklađenom vrednošću opšteg boda, na koji se dodaje naknadno navršeni staž i zarade.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)