Kašnjenje u izvršenju pravosnažnih presuda domaćih sudova u vezi sa ratnom odštetom – Presuda u slučaju Đurić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Kašnjenje u izvršenju pravosnažnih presuda domaćih sudova u vezi sa ratnom odštetom

Presuda u slučaju Đurić i drugi protiv Bosne i Hercegovine1)

(Predstavke br. 79867/12, 79873/12, 80027/12, 80182/12, 80203/12 i 115/13)
20. januar 2015.

1. Osnovne činjenice
Predstavke je podnelo 18 državljana Bosne i Hercegovine, među kojima su članovi pet različitih porodica i još dvojica pojedinaca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)