BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Organizacija seminara će biti u skladu sa preporučenim merama, a u vezi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 - koronavirusa.

Poslovna komunikacija, konflikti, pregovaranje
Predavač: Olga Vučković Kićanović,
iskusan stručnjak i predavač u oblasti radnog prava, radnih odnosa i komunikacije; specijalizovana za socijalni dijalog u Međunarodnoj organizaciji rada, akreditovani trener Nacionalne akademije, posrednik pri Ministarstvu pravde. Autor knjiga "Praktikum poslovnog uspeha", "Karijerologija" i "Komentar Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu".

Termin: 26. jun 2020, od 10h do 14h

  • Cilj seminara: usvajanje lako primenljivih tehnika i alata konstruktivne komunikacije kroz praktične vežbe.

I - POSLOVNA KOMUNIKACIJA
Kako pojačati samopouzdanje i postići cilj?

- pobediti blokatore u komunikaciji –  primeri iz prakse
- slušati  aktivno i izbeći šest najčesćih vrsti “neslušanja”
- pojačati ubedljivost oprobanim tehnikama
- pitati mudro i vešto: kakvo pitanje, takav odgovor - primeri iz prakse
- kontrolisati efikasno (Adižes), a kritikovati konstruktivno – primeri iz prakse
- taktično saopštiti neprijatnu vest
- uvažiti  internu komunikaciju koliko i eksternu
-  koristiti neverbalnu poruku kao saveznika i kontrolisati je da bude izdajnik
- ostvariti dobar prvi utisak i efektan  javni nastup (po Puliceru) - primeri dobre prakse
- VEŽBA

II - KONFLIKTI NA RADU
Kako ih prevenirati i rešiti konstruktivno?

- mapirati najčešće organizacione uzroke i korigovati ih  – primeri iz prakse
-“amortizovati”stres i bes i uspostaviti samokontrolu – primeri dobre prakse
- savladati tehnike rešavanja konflikata i odabrati najadekvatniju za datu situaciju
- asertivnošću smekšati  “teške” kolege, partnere i stranke – primeri iz prakse
-“strateški” popustiti u situaciji  kad je odnos važniji nego “biti u pravu”
- znati kad poslodavac treba, a kad mora da se umeša u rešavanje  konflikta među zaposlenima
- VEŽBA

III - VEŠTINE  PREGOVARANJA i SOCIJALNI DIJALOG
Kako do win-win rešenja?

pribaviti sve relevantne informacije pre ulaska u pregovore
- koncipirati tok pregovora, definisati krajnji cilj i granice popuštanja – ne “gađati” u nejasnu metu
- osetiti pravi čas za uslugu, protivuslugu i finalnu ponudu
- izbeći 10 najčešćih grešaka u pregovaranju i imati taktiku kad se pregovori “zaglave”
- pravno dejstvo postignutog ugovora/sporazuma

  • Prednost rada u manjim grupama:
    - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
    - individualniji pristup,
    - efikasniji sistem edukacije,
    - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.

RADNI MATERIJAL: PPP, testovi, korisni članci.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 26. jun 2020, od 10h do 16h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.