Vršnjačko nasilje je ozbiljan problem kako za dete, porodicu, tako i za celokupno društvo. Po mišljenju stručnjaka, začetak nasilnog ponašanja dece i mladih javlja se već u predškolskom dobu. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja starije dece važno da se sa sprečavanjem nasilničkog ponašanja među vršnjacima počne što ranije, već u predškolskim ustanovama. Pošto je to nasilje društveni problem ono se mora rešavati sistematski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, vrtića do Skupštine i Vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, korene i načine prevencije agresivnog i nasilničkog ponašanja dece u predškolskom uzrastu. Takođe, namera je da se pruži pomoć osoblju vrtića (vaspitačicama, medicinskim sestrama, stručnim saradnicima, rukovodiocima, spremačicama itd.) u njihovoj borbi protiv nasilja. A krajnji cilj je da se deca u vrtiću osećaju sigurno, zbrinuto i prijatno.
Kroz seminar i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju kako teorijskim znanjem o problemima nasilničkog ponašanja, tako i praktičnim veštinama kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Kako razlikovati vršnjačke sukobe, agresivno ponašanje od vršnjačkog nasilja?
> Gde su koreni agresivnosti i nasilja kod dece u predškolskom uzrastu?
> Zašto su neka deca agresivnija i sklonija nasilju od druge?
> Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> Šta da radi žrtva nasilja, da uzvrati ili ne?
> Šta treba odrasli da učine, a šta ne, kada se javi problem nasilja u vrtiću?
> Koliko su kazne za dečje nasilničko ponašanje efikasne?
> Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja najprimerenije u vrtiću?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 25. novembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.