Category Archives for "04"

Povreda člana 3. Evropske konvencije (zabrana nehumanog i ponižavajućeg postupanja i istraga) – A. PROTIV RUSIJE

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda člana 3. Evropske konvencije (zabrana nehumanog i ponižavajućeg postupanja i istraga)

A. PROTIV RUSIJE

(Predstavka 37735/09)
12. 11. 2019.

Aplikantkinja je gđa A, ruska državljanka.
Predmet se odnosi na tvrdnju aplikantkinje da je pretrpela traumu svedočeći kako je njen otac nasilno pretučen prilikom hapšenja kada je imala devet godina.