Category Archives for "03"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Ako je postupak za raspravljanje zaostavštine ostavioca prekinut zbog naslednopravne transmisije, da li može da se nastavi kada je u ostavinskom postupku iza trasmitenta (ostaviočev naslednik koji je umro nakon ostavioca, ali pre okončanja ostavinskog postupka i pre nego što je dao naslednu izjavu) doneto rešenje o obustavi postupka zbog toga što ne postoji imovina ili je ipak potrebno da se donese rešenje o nasleđivanju kojim se oglašavaju transmitentovi naslednici (transmisari), a kao predmet nasleđivanja da se označi pravo na davanje nasledničke izjave?