Category Archives for "03"

Krivično delo članstvo u terorističkoj organizaciji – Šerafetin Parmak i Mehmet Bakir protiv Turske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Krivično delo članstvo u terorističkoj organizaciji

Šerafetin Parmak i Mehmet Bakir protiv Turske

Aplikanti su Šerafetin Parmak i Mehmet Bakir, turski državljani.
Slučaj se odnosi na domaće zakonodavstvo o terorizmu i njegovo tumačenje od domaćih sudova.
Aplikanti su 2002. godine odvedeni u policijski pritvor nakon istrage u vezi sa lecima koje je u Izmiru distribuirala Boljševička stranka Severnog Kurdistana/Turske („BPKK/T“), prokurdska organizacija, koja je kasnije u postupku protiv aplikanata proglašena terorističkom organizacijom.