Category Archives for "01"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li se oslobađanje od plaćanja javnobeležničke nagrade za overe prepisa i kopija odnosi i na podnosioce zahteva za vraćanje oduzete imovine na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, imajući u vidu odredbu člana 10. navedenog zakona?