Aspekti procesuiranja krivičnih djela iz oblasti carina i poreza

UDK: 343.123.5:343.359(497.6)

ASPEKTI PROCESUIRANJA KRIVIČNIH DJELA IZ OBLASTI CARINA I POREZA
Prof. dr Osman N. Jašarević, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
Damir Bilić MA, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.

Rezime: Budući da porezi predstavljaju najvažniji i najizdašniji javni prihod i oblik prisilnog davanja koji nameće država, a koji nije namjenski usmjeren i nema izravnu protučinidbu, njihova evazija ili utaja, izazvana brojnim faktorima – finansijske, moralne i psihološke prirode, uzrokuje negativne posljedice po organizaciju i funkcioniranje države, tako da država mora poduzimati efikasne mjere i radnje s ciljem spriječavanja izbjegavanja plaćanja poreza putem pronalazaka rupa u zakonu ili putem korištenja po zakonu odobrenih povlastica (zakonita evazija), kao i izbjegavanja plaćanja poreza kriminalnim aktivnostima, odnosno prikrivanjem stanja bilanse (nezakonita evazija).

Ključne riječi: porez, carina, evazija, malverzacije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)