Ugovor o radu (zabrana konkurencije)

SUDSKA PRAKSA: Crne Gore

Ugovor o radu (zabrana konkurencije)

Ugovorom o radu mogu se utvrditi poslovi koje zaposleni ne može raditi u svoje ime i za svoj račun, kao ni u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica bez saglasnosti poslodavca (zabrana konkurencije).

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)