Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2016

I SAVETOVANJE (18-20. IV 2016)
NAJZNAČAJNIJE NOVINE U PROPISIMA O RADU I PO OSNOVU RADA
1. Vrste i zasnivanje radnog odnosa, zaključivanje ugovora o radu, aneks ugovora o radu i načini njegovog zaključivanja

– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
2. Upućivanje i zaštita državljana Srbije na privremenom radu u inostranstvu i zapošljavanje stranaca u Srbiji
– Ljiljana Džuver, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– Zoran Lazić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
3. Radni odnos na određeno vreme, radno vreme, odmori i odsustvo
– Milan Ivošević, advokat
4. Zaštita omladine, materinstva, osoba sa invaliditetom ili zdravstvenim smetnjama
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
5. Pravni položaj uzbunjivača
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
6. Zarada, naknada zarade, druga primanja, vrednovanje živog i minulog rada
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
7. Radnopravni položaj zaposlenih kod poslodavca u stečaju
– Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
8. Uloga Fonda solidarnosti u zaštiti prava iz radnog odnosa
– Jablan Obradović, direktor Fonda solidarnosti
9. Prestanak i pravne posledice prestanka radnog odnosa, udaljenje sa rada i disciplinske mere
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
10. Radni vek i penzionisanje, sa posebnim osvrtom na položaj žena
– Gordana Vićentijević, dipl. pravnik
11. Ovlašćenja i rezulatati Inspekcije rada u primeni noveliranih radnopravnih propisa
– Goran Marković, Inspekcija rada
12. Vansudska zaštita prava iz radnog odnosa
– Olga Vučković Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
13. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa i uloga Vrhovnog kasacionog suda u toj zaštiti
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
14. Izvršne i verodostojne isprave u sferi rada i njihovo prinudno izvršenje
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

II SAVETOVANJE (21-23. IV 2016)
PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU  I OBEZBEĐENJU
1. Načela izvršnog postupka

– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
2. Sredstva izvršenja
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
3. Prodaja nepokretnosti
– Zoran Rogić, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu
4. Verdostojne isprave i pravni lekovi prema novom ZIO
– Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda
5. Hipoteka i izvršni postupak
– Mr Vladimir Crnjanski, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta Union
6. Privremene mere prema ZPP i ZIO
– Vida Petrović-Škero, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
7. Načelo efikasnosti i ekonomičnosti u ZIO
– Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
8. Izbor, ovlašćenja i odgovornost javnih izvršitelja
– Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
9. Određivanje javnog izvršitelja
– Dr Gordana Stanković, Pravni fakultet Univeziteta u Nišu
– Dr Milena Trgovčević – Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
10. Specifičnost izvršenja odluka upravnih sudova  i izvršnost upravnog akta
– Dr Jadranka Injac, sudija Upravnog suda
11. Odnos stečajnog i izvršnog prava
– Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
12. Izvršna javnobeležnička isprava
– Dr Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
– Dr Đorđe Sibinović, javni beležnik u Beogradu
13. Evropski izvršni naslov
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
14. Položaj izvršitelja prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
– Mirjana Dimitrijević, izvršitelj
OKRUGLI STO “Iskustva izvršitelja u primeni ZIO”
22. IV 2016. (u okviru popodnevnog rada)