Tradicionalna jesenja savetovanja u Vrnjačkoj Banji! Oktobar 2017

I savetovanje
PRIMENA PROPISA U JAVNOJ UPRAVI (23-25.10.2017)
Upravno sudstvo i reforma upravnog sudstva u Republici Srbiji
– Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda
Reforma javne uprave u Republici Srbiji
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
E-uprava i E-sud
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
Prikaz novog Zakona o opštem upravnom postupku
– Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda
Veza između upravnog spora i upravnog postupka
– Prof. dr Zoran Tomić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Naredba kao upravni akt
– Radojka Marinković, sudija Upravnog suda
Delimično i dopunsko rešenje u Zakonu o opštem upravnom postupku
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
Odlaganje izvršenja
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
Značaj poreske opomene u poreskom postupku kroz upravno-sudsku praksu
– Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
Razlika između mobinga i konflikta
– Olga Vučković Kićanović, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Sudska zaštita u slučaju mobinga
– Dr Vesna Bilbija, savetnik Upravnog suda – Odeljenje u Novom Sadu

II savetovanje
SPORNA PITANJA U PRIMENI ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (26-28.10.2017)
Prikaz spornih pitanja – opšti pogled na ZIO
– Prof. dr Nebojša Šarkić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Razgraničenje nadležnosti između suda i javnog izvršitelja za sprovođenje izvršenja i obezbeđenja
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
Pravni lekovi – sporna pitanja
– Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda
Nepokretnost i hipoteka – sporna pitanja
– Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
Troškovi postupka – sporna pitanja
– Mirjana Dimitrijević, izvršitelj imenovan za područje Višeg suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu
Plan reorganizacije u stečaju kao izvršna isprava prema ZIO
– Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Rad izvršitelja – sporna pitanja
– Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore javnih izvršitelja
Javnobeležnička isprava – sporna pitanja
– Dr Đorđe Sibinović, javni beležnik
– Prof. dr Nebojša Šarkić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union