Tradicionalna jesenja savetovanja u Vrnjačkoj Banji! Oktobar 2016

I SAVETOVANJE (24-26.10.2016)
RADNI ODNOSI U JAVNOM SEKTORU
1. Zakoni i zakonski propisi o radu u javnom sektoru
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
2. Ustavnosudska zaštita prava državnih službenika
– Mr Nataša Plavšić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
3. Ostvarivanje i zaštita prava službenika u organima i službama države, autonomne pokrajine i lokalne samouprave
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
4. Pravni položaj javnih funkcionera
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
5. Novčana primanja zaposlenih u javnom sektoru
– Danijela Rajković, rukovodilac grupe za zarade u Sektoru za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
6. Novi Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
– ekspert Ministarstva
7. Stavovi sindikata o propisima koji se odnose na primanja zaposlenih
– Slađanka Milošević, predsednik Sindikata pravosuđa
8. Vrste radnog odnosa, prava i dužnosti službenika prema Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Milan Ivošević, advokat
9. Disciplinska odgovornost službenika i nameštenika u organima i službama u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije
10. Odgovornost za štetu po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
11. Prestanak radnog odnosa prema odredbama Zakona o radu i odnos sa posebnim zakonima za zaposlene u javnom sektoru
– Zoran Lazić, pomoćnik ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
12. Novine u Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– ekspert Ministarstva
13. Osvrt na novi Zakon o policiji – primena radnopravnih instituta
– Vesna Nikolić, advokat
OKRUGLI STO “SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU”
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
– Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

II SAVETOVANJE (27-29.10.2016)
POČETAK PRIMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

1. Shodna primena Zakona o parničnom postupku u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
2. Zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari (prikaz postupka i neka sporna pitanja)
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
3. Delotvornost i dometi pravnih lekova u postupku izvršenja i obezbeđenja po novom ZIO (sa posebnim osvrtom na postupak na osnovu verodostojne isprave)
– Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda
4. Tužbe kao posebna pravna sredstva uređena novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju
– Vesna Todorović, sudija Privrednog apelacionog suda
5. Postupanje – sudska praksa prvostepenog i drugostepenog suda
– Miroslav Nikolić, predsednik Privrednog apelacionog suda
6. Novine i izmene kod izvršenja na nepokretnostima i kod sredstava obezbeđenja u novom ZIO
– Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
7. Izvršenje u porodičnim stvarima
– Prof. dr Milan Počuča, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija
8. Odnos stečajnog i izvršnog prava
– Dr Dragiša Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije
9. Pravila profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja (etički standardi)
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
10. Prigovori na rad izvršitelja
– Mirjana Dimitrijević, izvršitelj imenovan za područje Višeg suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.