Category Archives for "12"

Leotsakos protiv Grčke

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

NEZAKONITI PRETRES POVREDA ČLANA 8. EK
LEOTSAKOS PROTIV GRČKE

(Predstavka br. 30958/13)
4. 10. 2018.
Aplikant je Petros Leotsakos, državljanin Grčke koji živi u Atini. Advokat je u Grčkoj od 1976. godine. Predmet se tiče pretresanja poslovnih prostorija (advokatske kancelarije) g. Leotsakosa i zaplene nekoliko predmeta i dokumenata u kontekstu krivične istrage zbog sumnje na njegovu umešanost u izvršenje krivičnih dela.