Sudsko-advokatski rokovnici 2019

1. Za Srbiju i Crnu Goru
2. Za Bosnu i Hercegovinu

1. Sudsko-advokatski rokovnik za 2019. godinu (Za Srbiju i Crnu Goru)
Autor: Dr Dragan Obradović

Izdvajamo iz sadržaja:
Kodeks sudijske etike, Kodeks advokatske etike, Kalendar za 2019. godinu, Najvažniji ugovori o ljudskim pravima koji obavezuju Srbiju, Pregled odluka Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije, Mali registar objavljenih propisa RS, Pregled pravosudnih organa RS, Spisak ustanova za izvršavanje zavodskih sankcija, Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, Pravilnik o visini nagrade za rad advokata odbrane po službenoj dužnosti, Spisak pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja, Izvod iz Zakona o javnim beležnicima, Javnobeležnička tarifa, Spisak imenovanih javnih beležnika, Kodeks izvršitelja, Tarifa izvršitelja, Imenik izvršitelja i zamenika, Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja, Spisak posrednika, Izvod iz Etičkog kodeksa javnih beležnika, Javnobeležnička tarifa javnog beležnika kao povernika suda u postupku za raspravljanje zaostavštine, Pravilnik o izmenama Pravilnika o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja....

Rokovnik je u B5 formatu, tvrdih korica, sa trakom, obim 232 strane sa najboljim izborom korisnih informacija.
Cena za Srbiju: 850,00 din/kom. ~ Cena za Crnu Goru: 7,00 €/kom. + troškovi poštarine.

2. Sudsko-advokatski rokovnik za 2019. godinu za Bosnu i Hercegovinu
Autori: Akademik prof. Dr Miodrag Simović, Prof. Dr Mile Dmičić

Izdvajamo iz sadržaja:
Kodeks sudijske etike BiH, Kodeks tužilačke etike BiH, Međunarodne konvencije koje se primenjuju u Bosni i Hercegovini, Pregled odluka Evropskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine, Adresar institucija u BiH, Adresar institucija u RS, Mali registar objavljenih propisa BiH, Mali registar objavljenih propisa - tekuća godina, Mali registar objavljenih propisa RS, Mali registar objavljenih propisa - tekuća godina, Predmeti iz prethodnih godina, Kalendar za 2019. godinu, Kodeks advokatske etike advokata Federacije Bosne i Hercegovine, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Federacije Bosne i Hercegovine, Imenik advokata Federacije Bosne i Hercegovine, Kodeks etike advokata Advokatske komore RS, Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata RS, Imenik advokata Republike Srpske, Imenik notara Federacije Bosne i Hercegovine, Imenik notara Republike Srpske, Primljeni i rešeni predmeti, Pregled pravosudnih organa Republike Srbije, Pregled pravosudnih organa Republike Crne Gore, Pozivni brojevi zemalja u međunarodnom i automatskom telefonskom saobraćaju, Poštanski i pozivni telefonski brojevi u Republici Srbiji, Poštanski i pozivni brojevi u Republici Crnoj Gori.

Rokovnik je u B5 formatu, tvrdih korica, sa trakom, obim 224 strane sa najboljim izborom korisnih informacija.
Cena: 25,00 KM/kom + troškovi poštarine.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.