Značenje zaposlenosti i evidencije tog stanja

UDK 351.755: 331.101.264.2(497.11)
COBISS.SR-ID 39507465

ZNAČENJE ZAPOSLENOSTI I EVIDENCIJE TOG STANJA
* Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Značenje zaposlenosti se u statistici evidentira različito i van zakonskih okvira. Po Zakonu o radu svojstvo zaposlenog ima samo lice u radnom odnosu. U statistici se to svojstvo pridaje i licima koja rade van radnog odnosa i licima koja se bave samostalnim ličnim radom. Ovaj tekst se zalaže za usklađivanje statistike sa zakonskim propisima, ukazujući i na potrebu proširenja normativnog značenja zaposlenosti.

Ključne reči: zaposlenost, nezaposlenost, zakonski propisi, evidenciona statistika, usklađivanje propisa i evidencijalne statistike, unapređivanje propisa, značenje zaposlenosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)