Zloupotreba službenog položaja

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba službenog položaja

Izvršilac alternativno postavljene radnje izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, koja se sastoji u prekoračenju granica službenog položaja, prilikom vršenja te radnje u svojstvu službenog lica može preduzimati i radnje koje ne spadaju u delokrug njegovih poslova koje preduzima kao službeno lice.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)