Zelenaški ugovor

OBLIGACIONO PRAVO

Zelenaški ugovor

Zelenaški ugovor je ništav ugovor kojim neko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom ili lakomislenošću ili zavisnošću, ugovori za sebe ili za nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je on drugom dao ili učinio ili se obavezao dati ili učiniti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)