Zatezna kamata

OBLIGACIONO PRAVO

Zatezna kamata

Zatezna kamata do isplate glavnice ne može da se obračunava u nominalnim iznosima za određeni vremenski period i da se na tako obračunati iznos zahteva kamata od obračuna do isplate, već od dospelosti svakog mesečnog iznosa do isplate.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)