Zatezna kamata na potraživanje po ugovoru o građenju

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zatezna kamata na potraživanje po ugovoru o građenju

Zatezna kamata na potraživanje po ugovoru o građenju teče od dana kada je izvođač radova mogao na osnovu konačnog obračuna da zahtijeva isplatu, bez obzira da li je ugovoreno i vršeno plaćanje po privremenim situacijama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)