Zaštita žiga

STVARNO PRAVO

Zaštita žiga

Pravo na sudsku zaštitu podnošenjem tužbe zbog povrede prava na žig ne gubi se samo pravo budući da ono prestaje na Zakonom o žigu predviđeni način, već se gubi pravo na sudsku zaštitu samo u odnosu na ono lice u odnosu na koje je nosilac žiga propustio da podnese tužbu u zakonskom roku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)